Sobie Meats - Tim Sobie

Shawn talks with Tim Sobie owner of Sobie Meats.